organissa loci


zrejme zle prečítané, asi má byť správne organista loci, teda miestny organista